Naturen har en läkande effekt på människor. En daglig dos lövsus minskar stress och psykisk ohälsa, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Att pulsen sjunker och halterna av stresshormonet cortisol minskar när vi kommer ut i naturen är fastställt i många olika studier. Experiment inom sjukvården har också visat att patienter som har utsikt över skog och grönska på sina rum, blir friska snabbare och behöver mindre smärtlindring. ”I vårt samhälle kan det se ut som om naturen är en lyx, eller en konsumtionsvara, snarare än själva förutsättningen för vår existens. Men vi är lika beroende av naturen för vår överlevnad idag som tidigare”, skriver Statens folkhälsoinstitut i en sammanställning av aktuell forskning kring naturens hälsoeffekter.

Motion förbättrar hälsan

Det är väl dokumenterat att motion påtagligt förbättrar hälsan. Man räknar med att hjärt- och kärlsjukdomar minskar med 50 %. Att gå och vandra är en skadefri idrott som motverkar benskörhet. Den har positiv inverkan på diabetes eftersom man inte behöver ta så mycket insulin, då insulin-känsligheten förbättras av fysisk aktivitet. Dessutom kan dagliga vandringar lindra olika slag av smärtor.

Att vandra i skog och mark lindrar oro och bekymmer och motverkar stressrelaterade sjukdomar samtidigt som det är en social gemenskap att vara med och vandra i en grupp. När man åker bil, buss, tåg eller båt betraktar man naturen men när man vandrar i den, är man ett med naturen… Efter bara 5 minuter i skogen går pulsen och blodtrycket i kroppen ned och stresshormonerna i blodet minskar. Att vara i naturen ger distans till vardagens krav och måsten. Den annorlunda miljön utanför staden får ta upp våran uppmärksamhet. Du vandrar för bland annat för bättre kondition, motverkar övervikt, bättre koncentrationsförmåga, mindre stress, ökad muskulatur, minskad risk för sjukdomar, minskad oro och ångest, det är en utmaning, ett äventyr…. Du blir helt enkelt en bättre människa, som mår bättre och som är trevligare att umgås med.

Det är inne att vara ute…